Advertisement

 
 
 
 
 
Download old/new Marathi movie songs|Chitrapat geete|Maanbindu.com
 
धुंद होते शब्द सारे रान हे ऊठले आई शप्पथ- सारंगा रे सारंगा
आई शप्पथ- ढग दाटूनी येतात आली हासत पहिली रात आम्ही ठाकरं
आकाशी झेप घे रे पाखरा अखेरचा हा तुला दंडवत असेच काही घडते - गोजीरी
हे जीवन सुंदर आहे- चौकट राजा मी असा कसा वेगळा चौकट राजा चिंब पावसानं रान झालं
दाजीबा हे वागणं बरं नव्हं दयाघना दे धक्का
देवा मला रोज एक अपघात कर धुंदीत राहू धुंद मधुमती
डोंगर काठाडी ठाकरवाडी दृष्ट लागण्या जोगे सारे कुणीतरी येणार येणार गं
एक लाजरानं साजरा मुखडा गारवा गगन सदन तेजोमय
गंजल्या ओठास माझ्या गेले ते दिन गेले हे चांदणे गुलाबी
कांदेपोह क्लब मिक्स कांदेपोहे कशी नशीबानं थट्टा आज मांडली
केंव्हा तरी पहाटे क्षण-फ़ुलांनी रुसावे अशी कोमला तू क्षण-आज तुला जवळून पहायचे आहे
क्षण -एक एक तो क्षण आला क्षण -जुळले मना मनाचे नाते क्षण -कधी कुठे कसे भेटलो आपण
  क्षण - प्रत्येक श्वास माझा मागे उभा मंगेश
दिसला ग बाई दिसला मला इश्काची इंगळी डसली मन उधाण वा-याचे
मानसीचा चित्रकार तो ही मेनका- गोलमाल झोल करून टाक - गोलमाल
मी रात टाकली मुक्ता - जाई जुईचा गंध मातीला  
मुक्ता - त्या माझ्या देशातले मुक्ता - तू तलम अंगीची ना मानोगे  तो
शोधू मी कुठे कशी तुला प्रिया पाहीले न मी तुला प्रिया आज माझी नसे साथ द्याया
वा-यावरती गंध पसरला गोंधळ- सावरखेड एक गाव सुन्या सुन्या मैफ़ीलीत माझ्या
तु निरागस चंद्रमा तु तेंव्हा तशी विठू माऊली तू
या चिमण्यांनो परत फ़िरा रे स्वप्नात साजणा येशील का शुर आम्ही सरदार
 
 

 
संगीत चित्रपट आम्ही शिल्पकार उद्याचे अन्य संपर्कात रहा
 
     
DID YOU KNOW?  
 
No Content can be re-produced on any other website without prior permission |  Protected by Copyscape Online Copyright Checker
Maanbindu home page Marathi Movies : About new marathi movies Marathi Artists :  About young & very talented marathi artits Marathi Natak/plays, sangeet vishyak karykram Marathi Sangeet : About new marathi music albums / new movie songs Earn from Marathi Blogs,website,facebook Sampadkiya Easy Online Marathi Typing Tool Tumache Maanbindubaddal che Abhipray.. Contac us