Disclaimer

  • या अल्बमच्या खरेदीबाबतीला व्यवहार हा फ़क्त ग्राहक आणि या अल्मबचा निर्माता यांच्यामधला असेल.
  • मानबिंदू या बाबत कुठल्याही प्रकारची मध्यस्ती कुठल्याही कारणास्तव करत नाही आणि अशा व्यवहाराबद्दल मानबिंदूला कुठल्याही प्रकारे जवाबदार धरता येणार नाही.